Connect with us

Közélet

Ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre kérelem adható be

mm

Published

on

Illusztráció

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény rendelkezései szerint a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyermekétkeztetésének megszervezéséről, amennyiben azt a szülő, vagy más törvényes képviselő kéri.

Ennek teljesítése érdekében a legutóbbi tanácskozáson a képviselők elé került az a napirend, amely az idei évre vonatkozó, ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozik a rászoruló dunaújvárosi fiatalok részére. Az önkormányzat a honlapján arról adott ki tájékoztatást, hogy a tavaszi szünet április 1-6. között lesz. A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a szülő vagy törvényes képviselő kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-e.) Az igénybevétel lehetőségéről a polgármesteri hivatal szociális osztálya a nyilvántartás alapján, tértivevényes levélben értesíti az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét. Az a szülő, aki igénybe szeretné venni az ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi szünetben, egy formanyomtatványt kell kitöltenie, és eljuttatni március 17-ig a szociális osztályra. A nyilatkozatot azoknak is be kell ismételten nyújtaniuk, akik 2020 szeptember-december hónapban már behozták azt a hivatalba. Az étkeztetést a Juharos étteremben bonyolítják le. Az ebédet kizárólag a jogosult gyermekek, helyben fogyaszthatják el az ebédjegy felmutatásával. Az ebédjegyeket az étkeztetés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a szociális osztályon vehetik át. A gyermek betegsége esetén az ebéd ételhordóban történő elvitelére is lehetőség van a szülő vagy más törvényes képviselő által.

Hirdetés